فوم بسته بندی

 

فوم بسته بندی قطعات

فوم بسته بندی یکی از اشکال کاربرد فوم در فرایند تولید قاب های بسته بندی می باشد. برای جلوگیری از آسیب رساندن به محصولات قابل حمل و شکستنی از انواع فوم EVA ویا پلی اتیلن در قاب های نگه داری آن ها استفاده می شود. این کار علاوه بر حفظ بیشتر امنیت محصولات در زیبایی بسته بندی نیز تائیر فوق العاده ای دارد. صاحبان مشاغل گوناگون در اهدا هدایای ویژه و یادبودهای خود جهت گسترش و رونق کسب و کار خود از قاب های بسته بندی محصولات استفاده می کنند. از این رو واحد طراحی دنافوم با پذیرش سفارش تولید فوم بسته بندی، گامی مؤثر در راستای ارائه خدمات در حوزه تبلیغات برداشته است.  

 


www.denafoam.com
منبع این نوشته : منبع
بسته ,بندی ,محصولات ,بسته بندی